Bestaanszekerheid: financiën uitbesteden geeft rust

Oplossingen voor armoede in Nederland in 2017 en 2018: Zo’n 200 jaar ervaring met leven op het bestaansminimum is verzameld door de mensen die na 10 jaar opnieuw meedoen aan Armoede Live. Wat leren hun ervaringen over bestaanszekerheid, over leven, werken en sociale zekerheid in Nederland? Elke maand publiceert de Sociale Alliantie een uitgebreid verhaal. In deel 1 komt Hennie aan het woord. Ze vertelt helder over haar situatie. Het is een noodzakelijk verhaal, zeker in tijden van economisch herstel en groei waar niet iedereen direct van mee profiteert.

Het mooie aan het interview 10 jaar later met Hennie is dat ze zo duidelijk vertelt dat het uitbesteden van financiën haar rust geeft. Rust om van andere dingen te genieten. En dat geldt niet alleen voor haar; veel mensen hebben hun financiën uitbesteed, maar dan gaat het om hun aandelen, hun beleggingen, hun spaargeld. Dat geeft rust. Om je op het leven te concentreren. Een leven dat ook altijd weer geleefd wordt met gezondheidsgebeurtenissen die bepaald minder leuk zijn, dat is ook het verhaal van Hennie en van Jan na 10 jaar. (Jan zijn verhaal wordt begin 2018 gepubliceerd)

Tegenslagen en empowerment

De webserie is bedoeld om rustig en met aandacht mee te lezen. Met respect voor de mensen die vertellen. Het was mooi om Hennie nog een keer op te kunnen zoeken. En het mooiste compliment komt wel van Jan, Hennies echtgenoot: “Je hebt precies opgeschreven wat we hebben geprobeerd over te brengen. Een passende tekst, ik moest zelfs even een traantje wegpinken omdat ik zelf ook zag dat we wel wat tegenslagen hebben gehad qua gezondheid. Zulke dingen denk je zelf niet elke dag aan, het wordt een vanzelfsprekend iets.”

Idealiseer de oplossing van Hennie overigens beslist niet: het is ontzettend moeilijk om rond te komen van leefgeld en ook moet je het geluk hebben een goede en passende bewindvoerder te vinden.

Over de webserie Armoede Live 10 jaar later

Deze serie is gemaakt met een wens tot krachtenversterking, empowerment. Soms kunnen mensen met hun verhaal anderen helpen en kunnen ze door aandacht te vestigen op hun oplossing anderen inspireren tot handelen of ertoe bijdragen hun positie beter te doen begrijpen. Empowerment is ook dat je niet al te neurotisch categoriseert, want categoriseren doe je door reductie op bepaalde kenmerken. Terwijl duurzame participatie nu juist betekent dat je iemand niet reduceert tot het geld op haar of zijn bankrekening of arbeidsmarktkwalificaties (of leeftijd of gezondheid of ….). Maar dat je een beetje je best doet de hele mens te zien, zo goed als mogelijk bij unieke mensen in een complexe samenleving. De kracht van vertellen door mensen zelf helpt dan om ook steeds weer nieuwe oplossingen te vinden.

Immaterieel werelderfgoed: de coöperatie

Graag wil ik nog aandacht vragen voor een mooi initiatief en een nieuwe beweging: Peer m nu en Initiatief.nu laten zien hoe je met behoud van uitkering en in coöperatief verband sociale vooruitgang kunt boeken. Ook de fotograaf van Armoede Live 10 jaar later, Louis Brown, is betrokken bij een coöperatie: de scharrelcoöperatie De Vrije Uitloop in Breda.

Met tot slot nog een passend feit: de coöperatie / de Genossenschaft is als samenwerkingsvorm (‘Eén voor allen, allen voor één’) erkend als immaterieel Unesco-Wereldcultuurerfgoed!

Met veel dank aan de Sociale Alliantie en de Stichting Niet voor Jezelf.