Armoede Live2008. Armoede Live! Analyse in beeld, woord en geluid van vijf trends in een rijke samenleving met audio van Anneke Wardenbach en film van Rongwrong. Met DVD. Amsterdam: Amsterdam University Press. ISBN: 9789052603117. Ontwerp omslag: Frits van Hartingsveldt.

Met dank aan de bijzondere mensen die hun levensgeschiedenissen met ons wilden delen. Interviewers: Saskia de Bruijne; Willy Hilverda; Marjan Beijering. Begeleidingscommissie: Wim van de Voorde; Conny Miermans; Corry Verburg; Jan Derijck; Peter de Bie; Madeline Andringa; Raf Janssen en Wilma Kuiper.

Armoede Live kwam tot stand met financiële steun van de provincie Zeeland, Stichting Democratie en Media, FNV Bondgenoten, Stichting Niet voor Jezelf en Stichting CliP.

Wat betekent arm zijn in een rijk land? Hoe overleef je in een snel veranderende samenleving waarin consumptie en zelfpresentatie de norm zijn? Arm zijn in een rijk land is fundamenteel anders. Armoede Live! fileert het armoede-in-een-rijk-land- probleem in vijf trends. Die trends gaan iedereen aan, maar treffen burgers die langdurig van een minimum inkomen rondkomen extra hard. Het gaat om: 1. stijgende uitgaven; 2. instabielere inkomsten; 3. losser samenleven; 4. toenemende druk op zelfpresentatie en ontplooiing; 5. toenemende complexiteit van de samenleving.

Boek, film EN site. 30 mp3-s zijn via de website http://www.stichtingclip.nl/armoedelive/ te beluisteren, er zijn korte filmpjes en een film op DVD die onzichtbare armoede zichtbaar maakt. Het boek bevat de analyse van de trends. Met opvallende feiten en wetenswaardigheden over armoede in een rijk land bijeengebracht voor belanghebbenden en belangenorganisaties, politici, journalisten, onderwijsinstellingen, adviescolleges en beleidsmakers die deelnemen aan het debat over armoede in een rijke samenleving.

Raf Janssen van de Sociale Alliantie: ‘Dat is de kracht van Armoede Live!: het geeft armoede een plek in de groeiende rijkdom van een werkende en consumerende samenleving en het daagt ons allen uit het ogenschijnlijk onveranderbare te veranderen, te beginnen met onze eigen kijk op armen en armoede.’

Zie ook de blogposts met filmfragmenten met dank aan Anna Abrahams en Jan Frederik Groot van Rongwrong: https://elliesmolenaars.wordpress.com/2011/06/06/poverty-in-a-low-cost-society-film/ en https://elliesmolenaars.wordpress.com/2011/06/17/poverty-in-the-low-cost-society-continued/