Gevaarlijk en TalentvolGevaarlijk en Talentvol / Zeventig jaar mensbeelden in armenzorg en bijstand. Uitgave in het kader van het 70-jarig bestaan van Divosa 1934-2004. Utrecht: Divosa. ISBN 9075892284 ISBN13: 9789075892284.

Auteurs: Ellie Smolenaars en Marjan Beijering. Fotografie: Marianne Meiresonne. Met voorwoord en nawoord van Tof Thissen.Met bijdragen van: Mark Rutte; Louw de Graaf; Ella Vogelaar; Jan van Zijl; Josine Westerbeek-Huitink; Saskia Noorman-Den Uyl; Martin van der Krogt; Pieter Hilhorst; Herman Wijffels; Jan de Boer; Flip Buurmeijer; Agnes Jongerius; Sjef Czyzewski; Elske ter Veld; Joop Roebroek; Jan Laurier; Hanneke Berben; Annette Dümig; Wim Kuiper; Erry Stoové; Tof Thissen. Eindredactie: Liny Bruijnzeel.

Met dank aan Margarethe Hilhorst en Ed. Theunen.

Uniek in welvaart, noemde de Spaanse socioloog Manuel Castells de westerse samenleving, maar vooral uniek omdat een deel van de bevolking bij het verwerven van die welvaart overbodig is. Overbodig bij de productie, overbodig bij de consumptie. Dat is een harde en schokkende conclusie, zichtbaar vooral in de sociale zekerheid.

‘Gevaarlijk en talentvol’ bevat een lang essay over 70 jaar mensbeelden in de armenzorg; foto’s van uitkeringsgerechtigden van fotografe Marianne Meiresonne; historisch beeldmateriaal; een interview met toenmalig staatssecretaris van Sociale Zaken Mark Rutte; een artikel over de actuele visie op de klant van vier grote organisaties (SVB, CWI, UWV en VNG) en columns van (oud)bewindslieden, ambtenaren, politici en sociale partners.

Zie ook de blogpost met delen van het interview met Mark Rutte: https://elliesmolenaars.wordpress.com/2010/10/01/barbapapa-aan-de-macht-interview-met-mark-rutte/

‘Sociaal Atlantis’ is een artikel over mensbeelden in de sociale zekerheid en verscheen pp.79-88 in: Macht en verantwoordelijkheid. Essays voor Kees Schuyt. 2007. J.W. Duyvendak, G. Engbersen, M. Teeuwen, I. Verhoeven (red.). Amsterdam University Press. http://dare.uva.nl/aup/nl/record/216798