coveranbo2000. De Macht van het Getal / Honderd jaar pensioen- en ouderenbeweging.
Ellie Smolenaars. Amsterdam/Utrecht: Stichting beheer IISG / ANBO.
ISBN 9068611941 ISBN13 9789068611946. Foto omslag: Berny van de Donk. Illustraties afkomstig uit o.a. ANBO-archief en IISG Amsterdam.

Deze uitgave kwam tot stand met financiële steun van: Jan van der Waalfonds; Senefelder Misset; Sponsorloterij; VSB-fonds.

De pensioen- en ouderenbeweging is een van de oudste sociale bewegingen van Nederland. Sinds 1900 voert De Bond voor Staatspensionering, gevolgd door de Algemene Bond van Bejaarden en de uit deze bonden ontstane ANBO, de strijd voor economische, politieke en sociaal-culturele rechten van ouderen. Dit boek brengt honderd jaar historie van deze niet-confessionele en politiek ongebonden organisaties in woord en beeld. Van 1000 sympathisanten van het staatspensioen in 1900 tot 180.000 ANBO-leden anno 2000. Van luis in de pels van de vooroorlogse politiek tot overlegpartner en adviseur. Van bevlogen staatspensionneerders tot geinformeerde senioren en professionals. Als Nomade van het Heden heeft de beweging zich een weg gebaand door de geschiedenis en de kracht van leeftijd gekoppeld aan de macht van het getal.