65houdbaar2005. 65 jaar als uiterste houdbaarheidsdatum – een onderzoek naar de leeftijdsgrens van 65 jaar in wet- en regelgeving. Ellie Smolenaars. Eindredactie: Anouk Mulder. Utrecht: LBL expertisecentrum leeftijd en maatschappij. ISBN 9080724041 ISBN13 9789080724044

Met een voorwoord van Anouk Mulder en Jolande Sap, onderzoeksassistentie: Esther Verwijs. Bevat interviews met Jan Nelissen, Titia Loenen, Piet Houben, Kène Henkens en Hans van Delden. Summary in English.

De 65-jaargrens functioneert in Nederland als scharnierpunt in de levensloop en markeert overgangen die ongewenst kunnen zijn, of op andere tijdstippen gewenst worden. Dit boek inventariseert meer dan 500 wetsartikelen met een 65-jaargrens. De omvattende inventarisatie, het gebruikte levensloopperspectief en interviews met deskundigen maken dit boek waardevol voor iedereen die zich interesseert voor de discussie over leeftijdsgrenzen en vergrijzing.